Hej schackvänner!

Genom Bengt Öbergs försorg har jag fått en egen ”hörna” här på JHSF-hemsidan, där jag har möjlighet att publicera partianalyser, kommentarer till schackliga händelser med mera. För den som inte redan känner till det, är jag född 1957, bor i Sundsvall, är IM (Internationell mästare) i korrespondensschack och har även ett SM-silver och ett SM-brons i den disciplinen. I närschack är jag CM (Candidate Master), mästarklasspelare och har spelat i allsvenska seriesystemet för Östersunds SS sedan början av det här millenniet. Min aktuella rating i skrivande stund är 2268, ELO, respektive 2264 i LASK.

Som första ”grej” tänkte jag publicera ett parti av distriktets starkaste junior, Adrian Bohman Karlholm, Östersunds SS. Adrian har verkligen visat utmärkta kvalitéer på senare tid, även på ”seniorsidan” och tagit hem flera såväl DM- som KM-titlar – med välmeriterade spelare som Lennart Burman och Sven-Olof Andersson efter sig i resultatlistan! Den unge ÖSS:aren har även deltagit vid en rad tillfällen i klubbens förstalag i allsvenska seriesystemet, ofta med gott resultat. I partiet nedan lyckas Adrian besegra Stockholmsveteranen Lennart Örnmarker, efter att starkt ha lyckats vända en svår situation efter öppningsfasen till en slutlig triumf!

Parti – Adrian Bohman Karlholm-Lennart Örnmarker, allsvenskan, 2012-02-26

Kommentatorer: Adrian Bohman Karlholm och Gunnar Hjorth

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Lg5

Stockholmsvarianten – passande mot en stockholmare. Det är väl inte vits bästa och stabilaste sätt att spela mot Grünfeld, men jag kan nästan ingenting om huvudvarianten och i den här varianten blir det ofta roliga partier./ABK

Spelar själv ofta Grünfelds försvar som svart – och vet att uppställningar med Lg5 tillhör de mest svårhanterliga sett ur svarts synvinkel. /GH

4.- Ne4 5.Lh4 c5!?

Jag tror att den vanligaste fortsättningen är 5.- Sxc3 6.bxc3 dxc4 7.e4 b5 och då hamnar vit ofta bonde under, men har fint centrum. /ABK

I förgreningen med 5.- Sxc3 är det viktigt att vit låter e-bonden stanna på e3! Orsaken till det står klar när man tittar närmare på ställningen: Vi får räkna med att svart kommer att gå till kraftigt angrepp mot vits centrum, baserat på den starka g7-löparen. Diagonalerna h8-a1 och a5-e1 samt d- och c-linjen är viktiga faktorer här! Drag som Lg7, c5, 0-0, Da5, Sc6 och något torn till d8 är logiska uppföljningar för svart. Den vita löparen på h4 är inte med och skyddar centrum, varför e-bonden i stället måste vara med och delta i försvarsarbetet efter bästa förmåga! Det är detta vit måste utgå från i sin ställningsplanering, eftersom svart för tillfället har initiativet! Att försöka gardera b-bonden blir en lägre prioritet efter 7.e4, eftersom det inte ingår i svarts högst logiska ”masterplan” ovan! /GH

6.dxc5?

Det här gör att vit blir svag på de svarta fälten och även att vit får en ganska svag bondestruktur Idén med draget, att få direkt press på d5 och kan hamna bonde upp, fungerar inte, eftersom man helt enkelt inte har tid att slå på d5. /ABK

Adrian har helt rätt i att det här draget inte alls är bra – och vit kunde faktiskt ha hamnat i en positionell förlustställning direkt efter det. Observera att vit inte har några pjäser på damflygeln som kan skydda honom mot svarts ”masterplan”! I ett sådant läge är det ytterst viktigt att eftersträva en så trygg bondestruktur i centrum som möjligt. Enda undantaget är om draget som upplöser den har någon fungerande taktisk motivering. Så är det dock tyvärr inte här! /GH

6.- Da5?!

Svart står bra rent allmänt, men här finns en fortsättning som, positionellt sätt, nästan avgör partiet direkt. För att hitta en sådan möjlighet, gäller det att undersöka drag man vill göra ur rent taktisk synvinkel (mycket viktigt!!). Här är jag nästan säker på att både Adrian och Örnmarker tänkte att 6.- Sxc3 skulle vara mindre bra på grund av 7.Dd4, som vid ett första påseende ser ut att ”sabba” svarts rockad och ge någorlunda hyfsat spel åt vit. Baserat på vits oskyddade kungsställning finns dock här det starka 7.- Se4!. Tornet på h8 är nu tabu med anledning av Da5+ och på ett drag som 8.b4 kan svart välja mellan det enkla 8.- Tg8 (följt av Lg7) och det läckra tornoffret 8.- Sc6!, som ger ett avgörande jätteangrepp mot den oförsvarade kungsställningen om vit antar. Vit är ju i praktiken helt utan försvar av kungsställningen! /GH

7.Dd4 Sxc3 8.bxc3 (8.Dxh8?? Se4+ eller Sb1+ och svart vinner) Tg8 9.Tc1 Sc6 10.Dd2 dxc4

Båda sidorna har svårt att rockera och är sent ute i utvecklingen. Jag tror svart står bättre, eftersom vit på sikt har en svagare bondestruktur samt eftersom svart kommer att ha lättare att aktivera sina pjäser på bra sätt, till exempel med det naturliga Lg7. /ABK

Så är det. Ett tecken på att vit har problem är, förutom de många svaga bönderna, att ett torn måste avsättas till att (över)gardera c3-bonden samt att svart fortfarande har möjlighet att rockera långt. Löparen på h4 söker fortfarande en roll i dramat … /GH

11.Sf3 Lg7 12.e3 Dxc5 13.Sd4 Ld7 14.Tb1

Kanske är det bättre att spela Le2 I stället för Sd4 och Tb1, eller I alla fall att spela det innan – men jag tror att det inte är särskilt bråttom för vit att rockera snabbt i den här ställningen. Detta då det i en sådan här pass öppen ställning, med alla löparna kvar på brädet, är viktigare att se till att de lätta pjäserna fungerar bra, snarare än att tornen kan komma in i spelet. /ABK

Rockaden är inget självändamål och om man, utan olägenheter, kan skapa hot och/eller ta kontroll över viktiga fält – som här b5, samtidigt som b7-bonden hotas – så bör man göra det i första hand! Vad gäller pjäsernas allmänna optioner sedan, så tror jag det var Jesper Hall som myntade uttrycket ”att prata med pjäserna” om hur de kan bli så effektiva som möjligt. En mycket bra tumregel! ”Pratar” vitspelaren med de pjäser som just nu står mindre bra, torde svaren bli att vitfältslöparen vill till diagonalen h1-a8 och svartfältaren till diagonalen g1-a7. I kombination med bondedraget f4 vill nog h1-tornet till f1 … /GH

14.- Sa5 15.f4(!)

Eftersom det vore ett misstag av svart att byta bort svartfältslöparen, så sitter vits d4-springare i och med det här draget ganska bekvämt på det fina fältet d4. Svart kan spela f6 följt av e5, men det skulle försvaga hans bondestruktur och öppna upp ännu fler linjer, vilket troligtvis är bra för vit, som till skillnad från svart har kvar rätten till kort rockad. /ABK

Så sant, men vit betalar, objektivt sett, ett visst pris för de fördelar som Adrian nämner: Svart kan i något läge spela e5 (utan föregående f6) och sedan, efter fxe5 Dxe5, etablera ett starkt tryck mot den nu försvagade e3-bonden. Under de rådande omständigheterna, är det dock helt klart värt att betala det priset, eftersom hästen då trots allt får behålla sin starka position! /GH

15.- f6 (svart vill absolut jaga bort den starka springaren!) 16.Le2 e5 17.fxe5 fxe5 18.Sc2

Det här är nog bättre än Sf3, eftersom springaren har klart bättre rörlighet härifrån; både Sa3 och Sb4 kan bli aktuellt. På f3 skulle den därtill ha stått i vägen för Lf3, som var ett bra drag att kunna spela. /ABK

Ja, i kombination med Lf3 och e4 (som också följer i partiet) är Sc2 helt rätt. I förlängningen vill den ställa hovarna på d5, som är dess naturliga slutdestination i nuläget! En god nyhet är sedan att löparen på h4 nu inte längre är arbetslös, då den förhindrar både lång rockad och Td8 för svart. /GH

18.- Tf8 19.Lf3 Lc6 20.e4(!) Tf7 21.Lf2 De7 22.0-0

Vits kung är faktiskt mycket säker nu och det är snarare svart som måste passa sin kung noga. Det är inte helt enkelt för svart att rockera långt i den här ställningen, eftersom vit då enkelt ser till att behålla damerna på brädet och hela tiden kommer att ha linjer och diagonaler att hota svarts kung med. /ABK

Ja, vit har kommit tillbaka starkt under det senaste skedet av partiet! /GH

22.- Td8 23.Dc1 b6

Om svart släpper a7-bonden, blir springaren på a5 riktigt svag och vits svartfältslöpare blir ännu starkare än vad den är nu. /ABK

24.Sa3?

Det här draget känns tveksamt, eftersom vit inte har några reella möjligheter att vinna c4-bonden och på b5 har springaren knappast någon egentlig effekt, om svart spelar korrekt. Efter 24.- Td3! av svart börjar ett kvalitetsoffer på f3 hänga i luften och vit får svårt att försvara sig rent allmänt. Som jag var inne på tidigare, är springarens naturliga målruta den garderade vita stödjepunkten d5. Efter 24.Sb4! garderas dessutom i förbifarten rutan d3. /GH

24.- Db7?

Det här öppnar upp rejält för vit på svarta fält runt kungen och på kungsflygeln. /ABK

25.Te1 Tfd7 26.Lh4 Ta8 27.Dg5 Tf7 28.Sb5 Lxb5 29.Txb5 Lf6

ABK-LÖ - position efter 29.- Lf6

Vit inleder en damofferkombination!

30.Txe5+!

Efter svarts planlösa spel från drag 24 och framåt, har nu Adrian tagit över initiativet helt och hållet och kan nu nästan börja hoppas på vinst! /GH

30.- Kf8

30.- Lxe5?? Leder forcerat till katastrof för svart efter 31.Dxe5+, efter fortsatta schackar på rutor som h8, h7 och/eller d1, beroende på vart den svarta kungen tar vägen. /GH

31.Dxf6!?

Det är troligtvis helt okej att ge bort kvalité när man har så pass aktiva löpare och strunta i att byta damen för torn och löpare, men en risk kan vara att det blir svårt att göra mer med löparna än att vinna tillbaka kvalitén – och då handlar det troligtvis om ett jämnt slutspel. Det här är i alla fall läskigt för svart, när vit har två torn och två löpare mot en nästan helt naken kung. /AK

Ett modigt beslut av Adrian – och ett psykologiskt resonemang ligger bakom damoffret med andra ord! Ibland kan sådana motiv vara de praktiskt sett starkaste! Nu kan svart råka mycket illa ut vid minsta feldrag. Dock var även 31.Dg3 helt okej i denna ställning. /GH

31.- Txf6 32.Lxf6 Dd7??

Det här förlorar tempo och vit kan samtidigt få ett torn till d-linjen, vilket är väldigt bra för vit. /ABK

Ja, 32.- Dd7?? är rena harakirin. Svart måste försöka neutralisera tornet på e5 med 32.- Te8(!). Taktiskt motiveras detta av att 33.Td5? (33.Txe8+ är bättre) kan besvaras med 33.- Dxd5!. /GH

33.Td5 De6 34.e5

Nu öppnas alla slussportar mot svarts redan utsatta kungsställning! /GH

34.- Tc8 35.h3 h5 36.Ted1 Sb7 37.Td7 Sc5 38.Td8+ Txd8 39.Txd8+ Kf7 40.Ld5 1-0

Sammanfattningsvis var det ett starkt genomfört slutskede av Adrian i partiet, sedan han fått möjlighet att komma igen efter den mindre lyckade inledningsfasen! /GH

Får slutligen passa på att önska läsarna God Jul och Gott Nytt År!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *