Monthly Archives: maj 2016

Sven-Olof i Falun

Här kommer ett nytt parti för belysning, och denna gång är det JHSF:s ordförande och flitigt spelande veteranen Sven-Olof Andersson som är i fokus. När man spelar igenom detta parti är det kanske lämpligt att ha bakgrundsmusik, i form av Schuberts berömda ofullbordade symfoni i h-moll. Detta kanske lite grann avspeglar det faktum att Sven-Olof – efter att i mångt och mycket ha spelat ut sin motståndare, 1976 år korr-SM-vinnare, tillika starke närschackspelaren, Bengt Hammar, Skänninge – accepterade remi i en klar vinstställning. Verket kan därmed sägas vara oavslutat. Om anledningen kan sökas i överdriven respekt för svartspelaren, ”nervighet” till följd av begynnande tidsnöd eller vad låter jag vara osagt. Tråkigt var det med den missade helpoängen var det i alla fall, som därtill kom att få avgörande betydelse för att Hammar kunde pressa sig förbi Nils Åke Malmdin, Sundsvall, och bli Veteran-SM-vinnare 2012!

SCHACK-SM, Falun 2012, Veteran-SM – spelat 2012-07-07

Vit: Sven-Olof Andersson, Östersunds SS, LASK 1911, ELO 2009

Svart: Bengt Hammar, SS Allians, Skänninge, LASK 2240, ELO 2250

Kommentarer: Gunnar Hjorth

1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 0-0 5.0-0 d6 6.b3 Sbd7?!

Sven-Olof spelar sin vana trogen en öppning med dubbelfianchetto av löparna. Vill svart spela e5 mot denna uppställning, torde 6.- Sc6 vara att föredra. På 7.Lb2 e5 8.dxe5 har svart såväl 8.- Sg4 som 8.- Sd7!? med fullt acceptabelt spel. Gissningsvis är Hammar van vid att spela Sbd7 i vanligt kungsindiskt – och då kan det ju vara svårt att frångå det, då spelet tar lite andra vägar.

7.Lb2 e5 8.dxe5 Sh5?!

Man kan fråga sig vad springaren har för framtid här. Att spela på någon f5-idé känns inte logiskt i denna öppna ställningstyp – och därtill kan det bli svårt för hästen att hitta någon väg tillbaka igen för att kunna delta aktivt i spelet. Mer logiskt är 8.- Sg4.

9.c4

Här finns lite olika strategier för vit. Ett alternativ till textdraget är att i förebyggande syfte gardera b2-löparen med Dc1, vilket tvingar svart att omedelbart slå på e5. När en bonde väl är på plats där, kan man börja trycka på den med drag som Sa3-c4, kombinerat med ett övertagande av d-linjen med tornet.

dxe5 10.e4 c6 11.Dc2 a5?

Detta schablonmässiga normaldrag för liknande ställningstyper – som oftast främst syftar till att säkra en springarpostering på c5 – har svart helt enkelt inte tid med här! Detta eftersom vit omedelbart kan ta kontroll över nyckelfältet c5!

12.Tfd1 Dc7?

Vit står bättre, men nu kommer ett till schablondrag av svartspelaren, vilket inte motsvarar den konkreta ställningens krav! Nu förlorar svart ett särdeles viktigt tempo och hamnar snabbt i en svår situation.

13.La3! Te8 14.Ld6! Db6 15.c5! Da7 16.Sa3

Med tre utmärkta drag på raken, har vit skapat sig en helt överlägsen ställning! Allra mest exakt hade nu 16.Sbd2 varit, för att hålla möjligheter som a3, Tac1 och b4 öppna, med syftet att ha c5-bonden övergarderad som en förberedelse till Sc4. Nu blir det hela en aning mer komplicerat, men vit behåller likväl goda vinstchanser!

16.- Lf8 17.Sc4 Sxc5 18.Lxf8 Txf8 19.Scxe5 Sf6

Ni minns väl min kommentar till 8.- Sh5?!. Nu lämnar alltså springaren sin statistroll på h5 – men det är ju så dags i det här läget …

20.Sfg5!

Svart står med en massa hoppackade passiva pjäser på damflygeln, medan vit har stor aktivitet. Dags att gå till angrepp!

20.- Se6

Lite bättre försvarsmöjligheter hade 20.- Scd7 erbjudit.

21.Sgxf7! Txf7 22.Sxf7 Kxf7 23.Td6?

Sven-OIof gör sitt första egentliga feldrag i partiet – och bjuder samtidigt remi! Tidsnöden verkar ha börjat göra sig gällande. I stället kunde vit ha fått ett klart övertag med 23.e5! – till exempel 23.- Sg4 24.De2 h5. 25.h3 Sh6 26.Df3+. I stället för att ta chansen att utjämna med 23.- Dc5!, eller helt enkelt anta remianbudet, går svart nu i stället vilse.

23.- Se8?! 24.Td3 Sf8? (bättre 24.- Sc5!, med bara liten fördel för vit) 25.Tf3+ Kg8 26.Dc4+ Se6 27.Lh3 S8g7 28.Td1 h6 29.Tf6 b5

S-OA-BH (120707) - slutställning.odt

Vit har de senaste dragen spelat alldeles utmärkt och kunde nu, ganska enkelt, ha knutit ihop säcken via 30.Dxc6!. Sven-Olof visar själv hur slutet kunde ha tett sig: 30.- Sd4 31.Dd5+ Kh7 32.Lxc8 Se2+ 33.Kf1 Sc3 34.Dd8 Sxd1 35.Tf8. Klar vinst för vit! I stället antog ÖSS:aren omotiverat det remianbud svart lade fram här.

Ett snöpligt slut på ett i övrigt i det stora hela välspelat parti av S-O